Team effectiviteit

We gaan samen aan de slag op een actieve manier om inzicht te verkrijgen in de huidige situatie van het team. Vervolgens, dankzij het inzicht dat we hebben verworven in de anderen, zetten we de eerste stappen naar een effectievere samenwerking.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Hoe staat het team er nu voor?
  • Hoe hebben de individuen plek in het team?
  • Wat zijn de kwaliteiten en beperkingen van het team?
  • Wat zijn de teamwaarden?
  • Wat moet het team bereiken?

Wil je meer weten over Team Effectiviteit? Contacteer ons

Onze gezamenlijke reis kan volledig worden aangepast op maat van je eigen wensen en behoeften.
Maar weet wel, op het einde van de rit is het aan jou…
Net daarom wil ik ook graag het geleerde verankeren – voorkomen dat het momentum in de daaropvolgende weken/maanden langzaam wegebt. Dit kunnen we realiseren via een versterkte samenwerking.

Daarom stel ik voor om na afloop samen met jou en eventueel je leidinggevende het volgende te bespreken:

  • Evaluatie van de training
  • Belangrijkste aandachts- en werkpunten die door de deelnemers naar voor zijn gebracht in de diverse persoonlijke actieplannen
  • Hoe je deze training de komende maanden levendig kan houden zodat de leerpunten niet verwateren?
  • Aanbevelingen (hulp) voor de leidinggevende om dit actief te begeleiden, te coachen en dus ook hier levendig te houden.

Bekijk onderstaande video over team effectiviteit

vervaagd-744op2px.png