Coaching

Training en coaching gaan hand in hand. Met gerichte coaching kan je de opgedane kennis en ervaring tijdens de trainingsdagen verder verankeren en verdiepen.

Coaching helpt je zicht te krijgen op je eigen persoonlijkheid, gepast gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, resultaat te behalen in concrete situaties, optimaal te functioneren en je verder te ontwikkelen.

 

Hierbij maak ik graag het volgende onderscheid:

Carrière Coaching

Centraal staat de ontwikkeling van een specifieke business uitdaging die je zelf vernoemt (bv. stressbestendigheid, prospectie, omgaan met klachten, customer delight, enz…). Carrière Coaching heeft hoofdzakelijk plaats op je werkplek.

Persoonlijke Coaching

Centraal hierbij staat bewustwording van je eigen gedrag en de effecten ervan op je medewerkers en collega’s. Uitgangspunt van een Persoonlijke Coaching is het “Persoonlijk Insights Profiel”. Het verdere verloop wordt gebaseerd op de specifieke vraagstelling en de uitdagingen zoals die tijdens de Persoonlijk Coaching naar boven komen.

Mental Coaching

Centraal vind je hierbij het beter functioneren en/of presteren (vaak gelinkt aan korte termijndoelstellingen), door grotere weerbaarheid, wilskracht, zelfvertrouwen, mentale veerkracht, volharding, durf en moed. Je mentale fitheid is één van de belangrijkste dimensies om te presteren – meestal zelfs de cruciale factor die beslist over de uitkomst: winnen of verliezen

We vertrekken sowieso altijd vanuit je persoonlijke situatie waar we aan een aantal persoonlijke (leer-)doelen werken. Enkele voorbeelden:

  • Bewustzijn creëren van de effecten van je eigen gedrag op anderen
  • Verantwoordelijkheid voelen voor de gevolgen van je eigen gedrag
  • Je zelfstandigheid, zin voor initiatief en autonomie verhogen
  • Bepaalde persoonlijke vaardigheden die je graag verder wenst te ontwikkelen
  • Inzicht niet alleen op je eigen manier van communiceren, maar ook op die van anderen
  • En waarom ook niet nieuwe ervaringen opdoen…

Hoewel ook bij Team Coaching je individuele vaardigheden aan bod komen – althans voor zover ze invloed hebben op het samenwerken – primeren hier de interacties tussen de verschillende teamleden.

 

De rode draad doorheen een coaching traject is voor mij het mentale aspect. We zijn allemaal onderhevig aan resultaatsdruk. Deze druk leidt bij héél wat mensen tot het herhaaldelijk putten uit hun natuurlijke reserves en krachten – tot zelfs uitputting toe. Misschien is dit bij jou ook het geval? Om dit tempo in onze voortdurend veranderende omgeving aan te kunnen houden, zonder menselijke schade, moeten we onze fysieke, mentale en emotionele reserves onderhouden en versterken.

Wil je meer weten over Coaching? Contacteer ons

vervaagd-744op2px.png